Polska Organizacja Sportowa została zarejestrowana w 2012 roku
przez zawodników i działaczy, związanych wcześniej z łódzkim AZS.
Stowarzyszenie zajmuje się szkoleniem sportowym, organizacją imprez
i zajęć sportowych i rekreacyjnych i promocją sportu, rekreacji sportowej
i kultury fizycznej.